Rzeka Krutynia

Krutynia to szlak nizinny, uznawany za jeden z najpiękniejszych szlaków Europy. Jest bardzo ciekawy i zróżnicowany. Długość szlaku wynosi 102 km. Około połowę trasy stanowią różnej wielkości jeziora, pozostałą zaś strugi o lokalnych nazwach.

kajaki krutynia
szlak krutyni

Szlak Krutyni

Szlak Krutyni przebiega przez Puszczę Piską, a od Jeziora Mokrego także przez Mazurski Park Krajobrazowy.

Długość szlaku wynosi 102 km, w tym 60 km to woda stojąca. Na całej trasie ciekawa flora i fauna. Nie jest rzadkością spotkanie na trasie spływu orła bielika lub orła przedniego.

Brzegi porośnięte wspaniałymi dębami i wysokimi sosnami. Warto zwrócić uwagę na występujące w wodzie gąbki i krasnorosty tworzące na kamieniach “krwawe plamy”. Szlak prowadzi przez kilkanaście jezior połączonych krótkimi rzekami (strugami), objętych wspólnym mianem rzeki Krutyni. Szlakiem Krutyni pływał w latach 50 – 70 XX w. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. 

Na trasie spływu i w okolicy utworzono, aż 8 rezerwatów przyrody i 4 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Przeszło połowa Szlaku Krutyni zlokalizowana jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.